top of page

Prasa do napełniania silikonem UMP o pojemności 2000 litrów

Upex Chemical Construction produkuje imponujące prasy hydrauliczne o pojemności od 200 do 2000 litrów. Dzięki naszym oryginalnym projektom gwarantujemy najwyższą wydajność i ciągłość przy minimalnym zużyciu energii. Prasy hydrauliczne są używane do transferu i przesyłu surowców do maszyn do napełniania. Przyjmując idealne standardy projektowe, osiągamy najlepszą wydajność w hydraulice.

Nasze prasy hydrauliczne są specjalnie zaprojektowane do transferu wysoko i bardzo wysoko lepkościowych produktów do maszyn do napełniania. Wśród naszych zastosowań znajdują się silikony, mastyki, hybrydowe mastyki, mastyki poliuretanowe i podobne produkty.

Przygotuj się na ciągłe i imponujące doświadczenie transferu surowców z Upex Chemical Construction. Nasze wysokowydajne prasy hydrauliczne są zaprojektowane do osiągania najlepszych wyników transferu, co pozwala osiągnąć doskonałość w procesach produkcyjnych. Poznaj prasy hydrauliczne Upex, aby zapewnić imponujący i płynny proces transferu.

bottom of page